Univerzita tretieho veku TnUAD v Trenčíne

20.05.2014

V dnešnej uponáhľanej dobe je veľmi dôležité, aby sa pozornosť odborníkov, ako i širokej verejnosti obrátila nielen na mladú generáciu a ľudí v produktívnom veku, ale aj na seniorov. V populácii už niekoľko rokov pribúda počet seniorov a predpokladá sa, že v budúcich rokoch sa situácia nezmení. K tomu, aby seniori mohli viesť plnohodnotný a kvalitný život, je nevyhnutná sebestačnosť, nezávislosť a pomerne uspokojivý zdravotný stav. Ten môžu ovplyvniť správnym životným štýlom, s ktorým bezprostredne súvisí aj pravidelná pohybová aktivita. Seniori však často ani nevedia aká pohybová aktivita je pre nich vhodná, aký má pre nich význam a čo všetko môžu pravidelným cvičením v ich organizme ovplyvniť. 

Práve preto aj v rámci Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne absolvujú študenti výberový predmet aktívny pohyb, v ktorom sa pedagógovia snažia vysvetľovať spomínané skutočnosti a aktívnym cvičením prispieť k zlepšeniu ich zdravia. Cvičenie je súčasne spojené s diagnostikou pomocou moderných technológii, medzi ktoré patrí aj prístroj Športtester. Je to prístroj pre získanie presných a objektívnych informácií, na základe ktorých je možné navrhnúť čo najefektívnejšie cvičebné jednotky pre daný organizmus. Športtester bol zakúpený s podporou projektu „Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín“ ITMS kód 26120130026, operačného programu Vzdelávanie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica