Univerzita tretieho veku - prihlášky do 30. septembra 2023

Štúdium na Univerzite tretieho veku Trenčianskej univerzity trvá tri roky s možnosťou pokračovania v dvojročnom nadstavbovom štúdiu.

Semester tvorí spravidla 12 vyučovacích hodín rozdelených do šiestich sústredení formou prednášok a konzultácií. Po splnení podmienok získate Osvedčenie o absolvovaní záujmového štúdia v rámci celoživotného vzdelávania. 

Termín podania prihlášky je do 30. 09. 2023.

Bližšie informácie: www.utv.tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica