Univerzita rozdelila 700 tis. EUR na štipendiá

V roku 2022 poberalo štipendium 662 študentov Trenčianskej univerzity v priemernej výške 462 EUR. Univerzita tak na štipendiách vyplatila takmer 700 tisíc EUR.

V tomto roku univerzita pridelila motivačné štipendiá v celkovej sume 199 tis. EUR v priemernej výške 496 EUR. Odborové štipendium v študijných programoch, v ktorých uplatnenie absolventov presiahlo 97%, získalo 213 študentov v priemernej výške 474 EUR, pričom najvyššia vyplatená suma bola 1200 EUR. Prospechové štipendium získalo 138 študentov v priemernej výške 530 EUR. 

Sociálne štipendium čerpalo 51 študentov v priemernej sume 236 EUR. Naviac univerzita na štipendiách pre 52 doktorandov vyplatila spolu 403 tis. EUR.

Podľa rektora Jozefa Habánika univerzita uhradila sedemnástim študujúcim mamičkám tzv. tehotenské štipendium vo výške, ktorú stanovila novela zákona o sociálnom poistení na sumu 200 EUR mesačne. Z vlastných zdrojov univerzita tiež pomohla vojnovým konfliktom zasiahnutým 55 študentom z Ukrajiny vo výške 11 tisíc EUR.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica