Univerzita pripravuje študijný program pre hokejistov

13.02.2020

Pilotný projekt Regionálnej hokejovej akadémie, ktorej súčasťou bude nová hokejová hala situovaná v stredoškolskom kampuse Trenčín – Zámostie, odštartoval v minulom roku. Študenti Strednej športovej školy v Trenčíne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy, sa vzdelávajú aj v študijných odboroch - športové gymnázium a športový manažment.

Práve vyššie spomínaný projekt spoločne s myšlienkou Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) bol pre rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika podnetom pre odhodlanie poskytnúť absolventom stredných škôl možnosť ďalej nadviazať na svoje doterajšie vzdelanie. „Už niekoľko rokov sa zaoberáme myšlienkou ako vyššie posunúť úroveň univerzitného hokeja v našom meste; nemám teraz na mysli úroveň z hľadiska športovej prípravy a samotného fungovania tímu, ale ako ešte viac prepojiť vzdelávanie so športovými aktivitami. Nie všetkým mladým talentovaným hokejistom a všeobecne športovcom sa podarí presadiť na profesionálnej úrovni. Chceme, aby svoje športové nadšenie spojili s kvalitným vzdelaním a to im bude zabezpečovať následne uplatnenie na pracovnom trhu,“ prezradil na úvod rektor univerzity. Cieľom je pripraviť nový študijný program, ktorý by bol zameraný na rozvoj ľudských zdrojov a manažment športu. Jeho nositeľom bude Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov. „Dnes ešte nemáme schválený presný názov, ale v priebehu nasledujúcich týždňov podáme žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu Ľudské zdroje v rámci výzvy prepájania vzdelávania s praxou a potrebami trhu práce. Úlohou odborníkov z fakulty a športovej praxe bude takýto študijný program vytvoriť v súlade so štandardmi pre vysokoškolské vzdelávanie a predložiť na akreditáciu. Prax bude zabezpečená v organizáciách a inštitúciách pôsobiacich v športe. Môže ísť o športové zväzy na národnej a regionálnej úrovni, ale tiež o posilnenie ľudských zdrojov a manažmentu na úrovni jednotlivých klubov,“ pokračoval.

V Trenčíne už niekoľko rokov funguje univerzitný hokejový tím Gladiators Trenčín, ktorý je zastrešovaný Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne spoločne s Vysokou školou manažmentu. Práve spomínaný tím by mal predstavovať jednu z možností, v rámci ktorej budú môcť študenti absolvovať praktickú časť štúdia. „Súčasťou štúdia by bola nielen prax v športových organizáciách, kondičná a športová príprava na univerzite, ale tiež tréningové jednotky v univerzitnom hokejovom tíme Gladiators alebo v iných kluboch, pričom nemusí vždy nevyhnutne ísť o hokej. Boli by integrálnou súčasťou vysokoškolského štúdia,“ prezradil Habánik svoje plány. Cieľom Trenčianskej univerzity je, aby bol nový študijný program v ponuke pred akademickým rokom 2023/2024, teda, aby v rámci neho mohli plynule pokračovať vo vzdelávaní žiaci, ktorí začínajú štúdium na stredných športových školách doma i v zahraničí.

www.hokej.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica