Univerzita požiadala o výskumný grant z nového projektu Horizont Európa

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa medzi prvými zapája do programu Horizont Európa s cieľom vybudovať Excellence Hubs v oblasti transferu inovácií a prepojenia štruktúr medzi akademickou sférou a priemyslom v oblasti skla, keramiky a silikátových materiálov.

Pre úspešné napĺňanie cieľov v posilnení európskeho výskumného priestoru sú kľúčovými partnermi univerzity: Trenčianska župa, Mesto Trenčín, SOPK Trenčín, Jihomoravské inovačné centrum, spoločnosť RONA, CEITEC Brno a španielsko-izraelské konzultačné konzorcium.

Za univerzitu bude zodpovedným nositeľom špičkové výskumné centrum FunGlass. Rozpočet je stanovený na cca 5 mil. EUR. Mal by pokryť tréningové aktivity doktorandov, náklady na medzinárodné patentové vzory, ochranu duševného vlastníctva pri komercializácii vedeckých výsledkov do priemyselnej praxe a transferu inovačných riešení v oblasti nových a pokročilých materiálov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica