Univerzita podporuje kandidatúru Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry

07.06.2021

Deklaráciu vzájomnej podpory podpísali 7. júna 2021 rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a projektová manažérka Trenčín 2026 Lucia Dubačová.

V deklarácii ide o vzájomnú podporu vlajkovej kultúrnej iniciatívy Európskej únie Európskeho hlavného mesta kultúry a vyjadrenie spoločnej vízie mesta Trenčín ako Európskeho hlavného mesta kultúry.

„Trenčín je krásne historické mesto. Trenčín je naše mesto. Vychovalo veľmi veľa vlastných osobností a plným právom si zaslúži kandidovať ako Európske hlavné mesto kultúry 2026,“ povedal rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik s tým, že Trenčianska univerzita poskytuje vzdelávanie viac ako 2600 študentom, ktorí sú z celého územia Slovenska i zo zahraničia.

„Sme integrálnou súčasťou európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru, máme partnerské zmluvy s viac ako 75 univerzitami Európskej únie, ale aj s univerzitami mimo spoločného európskeho priestoru. Na univerzite študuje približne 150 zahraničných študentov. Mladí ľudia tvoria kolorit nášho krásneho mesta,“ pokračoval Habánik s vierou, že deklarácia posilní kandidatúru Trenčína na EHMK 2026 .

„Nesmierne sa z toho teším a som rád za takúto iniciatívu. Chcem všetkým poďakovať, ktorí napomáhajú tomu, aby sme dôstojne kandidovali a verím, že uspejeme. Verím, že naše mesto bude Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2026,“ uzavrel rektor Trenčianskej univerzity Habánik.

Úsilie pre získanie titulu sa podľa deklarácie prejaví v spolupráci a rozvoji projektov, medzinárodným networkingom univerzity a tiež spoluprácou na zbere dát a celkovom procese monitoringu a evaluácie projektu Trenčín2026.

„Ste pevnou súčasťou mesta a nevieme si ani predstaviť, že by sme bez vás kandidovali, prepojenie mesta a univerzity je absolútne prirodzené,“ povedal primátor mesta Richard Rybníček po podpise deklarácie. „Uvidíme, čo bude v decembri tohto roka, kedy sa bude rozhodovať, ale som presvedčený o tom, že spojenie medzi mestom Trenčín, Trenčianskou univerzitou a aj samotným Trenčianskym samosprávnym krajom je absolútne kľúčové preto, aby sme boli v tomto projekte úspešní. Teším sa na spoluprácu a na všetko pekné, čo nás spoločne čaká.“

 

Zdroj: Mesto Trenčín

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica