Univerzita podpísala memorandum o excelentnej vede

V piatok 4. októbra 2019 predstavila Slovenská akadémia vied začiatok fungovania projektu štrukturálnych fondov CEMEA - Centrum pre využitie pokročilých materiálov. V rámci projektu podpísali memorandum o spolupráci tri významné excelentné pracoviská výskumu a vývoja - Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Centrum pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) SAV a Vedeckovýskumné centrum excelentnosti pre materiálový a interdisciplinárny výskum (SlovakiON).

Partnerstvo, ktoré bude prispievať k šíreniu dobrého mena slovenskej vedy doma aj v zahraničí, má za cieľ robiť  kvalitný medzinárodne kompetitívny výskum, v oblastiach zameraných na vývoj pokročilých materiálov, pokračovať v budovaní laboratórií a spoločne využívať výskumnú infraštruktúru centier, či vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pritiahne talentovaných výskumníkov z celého sveta. Centrá tiež budú pracovať na spoločnej stratégií pre skvalitnenie vedecko-výskumných a inovačných aktivít v rámci Slovenskej republiky.

Zástupcovia centier, za Trenčiansku univerzitu prof. Dušan Galusek, riaditeľ centra FunGlass, v piatok prezentovali za prítomnosti ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej zámery projektu, ktoré sú orientované na spoločné inovačné aktivity v oblasti biomateriálov pre personalizovanú zdravotnú starostlivosť, vývoj nových typov materiálov s využitím technológií machine learning, modifikáciu povrchov a rozhraní pre nové funkcionality štruktúr a prvkov pokročilých materiálov, udržateľnej energie a biomedicíny, nanomateriály,  kompozity a  vrstvové štruktúry so zlepšenými alebo novými vlastnosťami zaujímavými pre pokročilé aplikácie.

„Naše centrum je zamerané na funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Vedci sledujú vlastnosti skla a následne vytvárajú ďalšie, ktoré majú aj praktické využitie. Materiálové inžinierstvo je podľa môjho názoru svetovo, ale aj ekonomicky najzaujímavejšia oblasť a aj malá univerzita, ak si správne zadefinuje svoje poslanie a ide za ním, môže dosiahnuť veľké veci. A ak má možnosť spojiť sily s ďalšími talentovanými vedcami, ktorých našťastie táto krajina má, som len rád a teším sa na nové objavy,“ doplnil rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.  

Účastníci memoranda chcú spolupracovať na aktuálnych výskumných témach aj formou výmeny odborníkov, výskumných stáží, prednáškových a tréningových aktivít.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica