Univerzita na štipendiách vyplatila takmer 600 tisíc EUR

16.12.2020

V roku 2020 poberalo štipendium 522 študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v priemernej výške 610 EUR. Univerzita tak na štipendiách vyplatila takmer 600 tisíc EUR.

V tomto roku sme pridelili motivačné štipendiá v celkovej sume 268 tis. EUR v priemernej výške 352 EUR. Odborové štipendium v študijných programoch, v ktorých uplatnenie našich absolventov presiahlo 97%, získalo 255 študentov v priemernej výške 388 EUR, pričom najvyššia vyplatená suma bola 1200 EUR. Prospechové štipendium získalo 148 študentov v priemernej výške 510 EUR. Sociálne štipendium čerpalo 73 študentov v priemernej sume 158 EUR. Naviac sme na štipendiách pre 46 doktorandov vyplatili spolu 331 tis. EUR (pred dizertačnou skúškou vo výške 807 EUR mesačne a po jej vykonaní 940 EUR).

Od 1. apríla budúceho roku sme študujúcim mamičkám pripravení uhradiť tzv. tehotenské štipendium vo výške, ktoré ustanoví novela zákona o sociálnom poistení.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica