Univerzita má novú prorektorku - Ingrid Kovaříkovú

Po vyjadrení Akademického senátu rektor našej univerzity Jozef Habánik vymenoval na štvorročné funkčné obdobie s účinnosťou od 21. mája 2024 do funkcie prorektorky pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Ingrid Kovaříkovú.

Pani prorektorke prajeme pri plnení povinností v novej funkcii veľa úspechov a zároveň ďakujeme za dlhodobú spoluprácu doterajšiemu prorektorovi doc. Jozefovi Majeríkovi.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica