Univerzita má dvoch nových docentov

Fakulta priemyselných technológií má dvoch nových docentov z vlastných radov. Na zasadnutí Vedeckej rady úspešne ukončili svoje habilitačné konanie doc. Ing. Andrea Feriancová, PhD. a doc. Ing. Róbert Janík, PhD. - pracovníci Katedry materiálových technológií a environmentu. Dekrét o udelení titulu docent v odbore Materiály úspešným habilitantom odovzdal rektor univerzity Jozef Habánik.

Obom srdečne gratulujeme.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica