Univerzita má ďalších generalistov ľudských zdrojov

14.03.2024

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov má zriadené Tréningové centrum personálnych zručností HR Generalist, v ktorom sa študenti v podmienkach cvičných podnikov učia činnosti HR špecialistov a personálnych manažérov, ako vyberať zamestnancov, rozvíjať vzdelávanie alebo zlepšiť zamestnanecké vzťahy. Významným prínosom je aj zvyšovanie kompetencií študentov v oblasti náboru, hodnotenia alebo odmeňovania zamestnancov.

V poradí už tretia skupina študentov úspešne absolvovala tréning personálnych zručností v štyroch moduloch. Po absolvovaní intenzívneho kurzu Generalista ľudských zdrojov v tomto špeciálnom Tréningovom centre si prevzali certifikáty, ktoré deklarujú nadobudnuté vedomosti. Certifikáty slávnostne odovzdala dekanka fakulty Eva Ivanová spolu s rektorom Jozefom Habánikom.

„Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva a poskytuje účastníkom prostredníctvom riešenia modelových situácií možnosť priamo sa podieľať na riešení problémov podnikov v oblasti riadenia ľudských zdrojov,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

V končiacich ročníkoch je štúdium na fakulte doplnené aj o odbornú prax v podnikoch a organizáciách, ktorá napomáha študentom lepšie porozumieť systému práce personálneho oddelenia.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica