Univerzita diskutovala o klimatických politikách mesta

10.04.2024

Naša univerzita bola súčasťou Okrúhleho stola k téme reflexia klimatických politík mesta Trenčín.

Cieľom diskusií, ktoré organizuje občianske združenie Klíma ťa potrebuje v každom krajskom meste, je prispieť k zlepšeniu prípravy a predovšetkým implementácie klimatických politík na úrovni samospráv pre podporu "zelenej" transformácie.

Riešenie zmeny klímy okrem potrebných systémových zmien, technických inovácií, či konkrétnych opatrení, potrebuje zaujímajúcu sa spoločnosť a angažovaných jednotlivcov. V rámci stretnutí sa preto vedú diskusie medzi zástupcami neziskového a akademického sektora, ako aj zástupcami miestnej samosprávy. 

Ako uviedol rektor Jozef Habánik, Trenčianska univerzita prispieva k ochrane životného prostredia využívaním univerzitných e-bikov a e-skútrov, prostredníctvom ktorých sa študenti a zamestnanci môžu presúvať po meste a medzi fakultami, ale aj budovaním parkov pre študentov, ktoré sa nachádzajú pri jednotlivých fakultách a zelenou revitalizáciou areálu Fakulty špeciálnej techniky, pomocou ktorej sa odstránili staré environmentálne záťaže a podporila sa udržateľnosť v meste.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica