Učíme seniorov používať tablety

29.11.2013

Na Univerzite tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v stredu 27. novembra 2013  uskutočnilo  stretnutie  študentov s rektorom  doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD., na ktorom im  odovzdal do užívania tablety.

Tieto moderné informačno-komunikačné technológie budú študentom Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne slúžiť ako súčasť výučby o  moderných informačných technológiách a ich využívaní v praktickom živote.

Tablety boli zakúpené v rámci projektu „Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra  Dubčeka v Trenčíne“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Univerzita tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je významnou súčasťou programu celoživotného vzdelávania Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá svojou koncepciou záujmového vzdelávania prispieva k rozširovaniu vedomostí seniorov a napomáha im vytvárať vysoko hodnotný životný program.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica