Týždeň vedy a techniky sa u nás niesol v znamení ocenení

11.11.2020

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku udelil rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik ocenenia výskumníkom, kolektívom a pracovníkom, ktorí v uplynulom období výraznou mierou prispeli ku kvalite vedeckej činnosti, publikačnej činnosti a rozvoju infraštruktúry.

Ocenení boli viacerí kolegovia z jednotlivých fakúlt a pracovísk Trenčianskej univerzity za rozvoj a podporu vedy, výskumu a vzdelávania; za prínos a rozvoj univerzity počas dlhoročného pôsobenia a profesionálny prístup k svojej práci; za mimoriadny prínos v oblasti verejného zdravotníctva a v neposlednom rade kolektív editorov vedeckého časopisu Zdravotnícke listy, ktorý vychádza na Fakulte zdravotníctva už od roku 2013.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Od pondelka 9. novembra prebiehajú v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, viaceré podujatia aj na našej univerzite, hoci v tomto roku, vzhľadom na dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich ochranu zdravia, sme ich presunuli do online priestoru.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica