Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

30.10.2019

Od pondelka 4. novembra sa široká verejnosť môže tešiť na množstvo zaujímavých podujatí predstavujúcich rôzne vedecké disciplíny, nové poznatky, inovácie, špičkové laboratóriá a technológie. Počas podujatia Európskeho týždňa vedy a techniky, do ktorého sa zapojila aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravujú všetky jej fakulty, katedry a vedecké pracoviská rôzne sprievodné akcie, prednášky a odborné diskusie.

 Z toho najzaujímavejšieho sa môžete tešiť napríklad na interaktívne diskusné fórum s názvom „Naštartujte svoju pamäť“, ktoré organizuje Fakulta zdravotníctva. Vedci Vás presvedčia, že mozgová kapacita sa dá bez ohľadu na vek neustále rozvíjať a trénovať. Dozviete sa, na akých princípoch funguje ľudský mozog a vyskúšate si techniky účinného ukladania a vyvolávania nových informácií či stratégie efektívneho učenia a zapamätávania si napríklad telefónnych čísel, kódov i plánovanie povinností bez diára. Prednášať bude trénerka pamäti 3. stupňa, autorka publikácií „Telocvičňa pre mozog“ a „Kreatívna myseľ“. Fakulta zdravotníctva tiež pripravuje prehliadku nemocnice vo virtuálnej realite a predstavenie technologických noviniek v zdravotníctve novej generácie.

 Fakulta špeciálnej techniky prepojená na automobilový priemysel, strojárstvo a špeciálnu techniku, otvorí dvere Centra pre testovanie kvality a diagnostiky materiálov. Téme ozbrojených síl a krízového manažmentu bude venovaná prednáška o dosahovaní pokroku v špeciálnej technike.

 Viete, že byť dobrým úradníkom vôbec nie je hanba? Presvedčí vás o tom Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov na odbornom seminári, ktorý bude venovaný  problematike kvality fungovania verejnej správy. Spoznáte existujúce iniciatívy a proaktívne prístupy k správaniu sa úradníkov a transparentného fungovania štátu.

 Fakulta priemyselných technológií pripravila trojdňový program plný prednášok, prezentácií a populárno-vedeckých podujatí určených nielen dospelým, ale aj žiakom základných a stredných škôl, ktorých určite oslovia laboratórne experimenty. Dominovať bude akcia  „Večer výskumníka“.

 Medzinárodne známe vedecké a výskumné Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass Vás prevedie svetom keramiky, skla a silikátových materiálov. Dozviete sa o využití najnovších sklo-keramických materiálov v priemysle, napríklad pri výrobe nízkoenergetických zdrojov svetla.

 Ako uviedol rektor univerzity Jozef Habánik na tento týždeň je pripravených množstvo prednášok, zaujímavých workshopov, seminárov či exkurzií. „Teším sa, že naša univerzita môže priblížiť vedu a techniku, predstaviť svoju činnosť a aktivity širokej verejnosti a zároveň vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium v tejto oblasti“.

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvára svoje brány a pozýva všetkých záujemcov pozrieť sa, ako výsledky vedy ovplyvňujú kvalitu nášho života.

  Celý kalendár podujatí nájdete na našej webovej stránke:

 https://vav.tnuni.sk/index.php?id=32&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=137&cHash=33e2d3350d1565a1b5f7ace26ba41505

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica