Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

04.11.2020

Od pondelka 9. novembra sa začína 17. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, do ktorého sa zapája každoročne aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Tradične pripravujeme množstvo podujatí na jednotlivých fakultách a súčastiach univerzity, hlavne podujatia zamerané na kontakt so širokou verejnosťou formou dni otvorených dverí, prednášok, prezentácií, workshopov, či exkurzií. Keďže v tomto roku je situácia špecifická, vzhľadom na dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich ochranu zdravia, rozhodli sme sa pripraviť niekoľko podujatí a preniesť ich do online priestoru.

Katedra politológie si pripravila odborný seminár pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako prevencia extrémizmu, ktorý sa uskutoční dňa 9. 11. 2020.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov bude tiež online, a to 5. 11. kedy sa uskutoční odborný seminár na tému Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce,  dňa 9. 11. sa bude konať beseda so študentmi Malá veľká krajina/Malý veľký kraj a 11. 11. sa môžete pridať na workshop Knižnica pomáha úspešne študovať.

Týždeň vedy a techniky na našej univerzite zavŕši dňa 12. 11. medzinárodná konferencia Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica