Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

07.11.2016

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude v dňoch 7. až 13. novembra prebiehať Týždeň vedy a techniky aj na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Zámerom každoročne konaného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktoré je organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti je spopularizovať vedu a techniku u širokej verejnosti a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium tejto oblasti. Trenčianska univerzita, ktorá má rovnaký cieľ, sa zapojí rôznymi prednáškami a workshopmi z oblasti technických materiálov, priemyselných technológií, zdravotníctva, politológie a ekonomiky. Fakulta zdravotníctva pripraví diskusné fórum Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka, Fakulta sociálno – ekonomických vzťahov organizuje semináre a prednášky ako napríklad Význam klastrov pre rozvoj malých a stredných podnikov na Slovensku, Recruitment na slovíčko alebo Sociológia každodennosti - rovnosť príležitostí a antidiskriminácia a mnoho ďalších. Fakulta priemyselných technológií usporiada Večer výskumníka, Katedra politológie ponúkne prednášku Obchodná politika EÚ, workshop s diskusiou Americké prezidentské voľby 2016 a Celouniverzitné pracovisko VILA prednášku Neznámy svet keramiky. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica