Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva

10.11.2016

V rámci Týždňa vedy a techniky na TnUAD zorganizovala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v spolupráci s Ružovou stužkou n.f. - členom konzorcia pre kontrolu rakoviny prsníka Europa Donna Slovakia dňa 9. novembra 2016 diskusné fórum na tému „Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka“.

V rámci podujatia odzneli zaujímavé prednášky a interaktívne ukážky pod odbornou a vedeckou garanciou doc. MUDr. Jany Slobodníkovej, CSc. z Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a  MUDr. Aleny Kállayovej primárky Preventívneho centra Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave .

Ústrednou témou diskusného fóra bola  problematika včasnej diagnostiky a skríningu karcinómu prsníka, situácia na Slovensku i v EÚ ako aj témy spojené so psychologickými a genetickými aspektmi onkologického ochorenia. Na záver diskusného fóra mali poslucháči možnosť vyskúšať si prácu s výučbovými modelmi Fakulty zdravotníctva, na ktorých sa učili techniku samovyšetrovania a vyhľadávali skryté nádory prsníka.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 100 poslucháčov, medzi ktorými boli študenti denného i externého štúdia, poslucháči Univerzity tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako aj zamestnanci Univerzity.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica