Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva

06.11.2017

V rámci Týždňa vedy a techniky na TnUAD 2017 organizuje Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 8. novembra 2017 dve diskusné fóra na témy „Cudzie telesá v zažívacom trakte“ a „Svet misie“.

Diskusné fórum „Cudzie telesá v zažívacom trakte“ je organizované pod odbornou garanciou MUDr. Mariána Kaščáka, PhD. Cudzie telesá v tráviacom trakte nie sú síce častým, ale ani zriedkavým medicínskym a spoločenským problémom. Do tráviaceho traktu sa môžu dostať buď cez ústa alebo cez análny otvor, ale aj cez kožu a aj z iných častí ľudského tela. Poslucháči sa v prednáške dozvedia, prečo sa tieto telesá do tráviaceho traktu dostanú, aké telesá sú najčastejšie, ako často sa vyskytujú na Slovensku a inde, ako sa zisťujú, prečo sú nebezpečné, ako sa riešia, prečo by mala byť o nich spoločnosť informovaná a ako sa tieto problémy riešia na vedeckej báze v Európe. 

Diskusné fórum pod názvom „Svet misie“ je organizované pod odbornou garanciou Prof. MUDr. Adriany Ondrušovej, PhD., ktorá poslucháčom priblíži prácu i život v zahraničných misiách. Prof. Ondrušová bola koordinátorkou viacerých projektov v Keni, ale aj v Južnom Sudáne a Ugande, kde pôsobila ako riaditeľka nemocnice. V jej životopise nájdete atestácie z pediatrie, prenosných chorôb a tropickej medicíny.

Viac v prílohe

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica