Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva

10.11.2017

V rámci Týždňa vedy a techniky na TnUAD 2017 zorganizovala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 8. novembra 2017 dve diskusné fóra na témy „Cudzie telesá v zažívacom trakte“ a „Svet misie“.

Podujatie otvoril doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. rektor Trenčianskej univerzity, ktorý pri tejto príležitosti odovzdal Ďakovný list za rozvoj a podporu vedy, výskumu a vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka MUDr. Mariánovi Kaščákovi, PhD., pod ktorého odbornou garanciou bolo organizované prvé diskusné fórum s názvom „Cudzie telesá v zažívacom trakte“. Cudzie telesá v tráviacom trakte nie sú síce častým, ale ani zriedkavým medicínskym a spoločenským problémom. Poslucháči sa v prednáške dozvedeli, prečo sa tieto telesá do tráviaceho traktu dostanú, aké telesá sú najčastejšie, ako často sa vyskytujú na Slovensku a inde, prečo sú nebezpečné, ale aj prečo by mala byť o nich spoločnosť informovaná a ako sa tieto problémy riešia na vedeckej báze v doma i v zahraničí.

Diskusné fórum pod názvom „Svet misie“ bolo organizované pod odbornou garanciou prof. MUDr. Adriany Ondrušovej, PhD., ktorá poslucháčom priblížila prácu i život v zahraničných misiách. Prof. Ondrušová bola koordinátorkou viacerých projektov v Keni, ale aj v Južnom Sudáne a Ugande, kde pôsobila ako riaditeľka nemocnice. V jej životopise nájdete atestácie z pediatrie, prenosných chorôb a tropickej medicíny.

Podujatia sa spolu zúčastnilo viac ako 200 poslucháčov, medzi ktorými boli študenti Fakulty zdravotníctva, poslucháči Univerzity tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ako aj zamestnanci univerzity.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica