Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva TnUAD

14.11.2018

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 diskusné fórum s názvom Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka. Podujatie sa uskutočnilo 7. novembra 2018 v aule TnUAD.

Karcinóm prsníka predstavuje najčastejšie malígne ochorenie ženskej populácie, pričom jeho výskyt štatisticky narastá predovšetkým v období medzi 50. a 70. rokom života. V období posledných rokov sa však čoraz častejšie v praxi stretávame s prípadmi ochorenia práve u mladých žien. Aj z tohto dôvodu a v nadväznosti na úspech diskusného fóra organizovaného na túto tému v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2016, sme sa rozhodli zorganizovať jeho pokračovanie s cieľom pripomenúť nám všetkým dôležitosť prevencie a zodpovedného správania sa k sebe samým.

V rámci podujatia odzneli zaujímavé prednášky i interaktívne ukážky pod odbornou a vedeckou garanciou doc. MUDr. Jany Slobodníkovej, CSc. z Fakulty zdravotníctva TnUAD a MUDr. Mária Bôžika, zástupcu primára Rádiodiagnostického oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín. Vzácnymi hosťami diskusného fóra boli členky Občianskeho združenia Amazonky, z ktorých poverenia predstavila činnosť ich združenia prodekanka Fakulty zdravotníctva RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.

Dôležitou a súčasne aj veľmi emotívnou súčasťou bol krst putovnej vernisáže fotografií členky OZ Amazonky Zuzky Sčepkovej. Vernisáž je dostupná i naďalej v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (budova B, 1. poschodie).

Diskusného fóra sa zúčastnilo viac ako 230 poslucháčov, medzi ktorými boli študenti univerzity, poslucháči Univerzity tretieho veku pri TnUAD v Trenčíne, študenti a pedagógovia Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia Nové mesto nad Váhom ako aj široká verejnosť.

 V mene organizačného výboru sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto skvelého a zmysluplného podujatia!!!

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica