Týždeň vedy a techniky 2017

26.10.2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako každoročne aj tento rok organizuje Týždeň vedy a techniky 2017 od 6.11 do 12.11.2017. Naša univerzita sa už tradične zapája do týždňa vedy a techniky a tento rok si jednotlivé fakulty a súčasti pripravili tieto podujatia:

Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku nasledovné odborné podujatia:

 • Dni otvorených dverí na FPT
 • Dni vedy a techniky na FPT
 • Večer výskumníka v Župnom dome v Púchove

Fakulta sociálno- ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku nasledovné odborné podujatia:

 • Odpadové hospodárstvo v obciach – aktuálne otázky
 • Riešenia vedecko- výskumných problémov očami doktorandov
 • Význam informácií pre vedomostnú spoločnosť
 • Vedecký seminár k riešeným projektom VEGA

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku nasledovné odborné podujatia:

 • Aktualizácia prezentácie vedy a techniky v priestoroch FŠT
 • Smerovanie inovácie špeciálnej techniky
 • Prehliadka laboratórií CEDITEK – FŠT
 • Deň otvorených dverí na FŠT TnUAD
 • Predstavenie nových technológií v automobilovom priemysle
 • Pozvaná prednáška pre študentov FŠT

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku nasledovné odborné podujatia:

 • Cudzie telesá v zažívacom trakte (Diskusné fórum)
 • Svet misie (Diskusné fórum)

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku nasledovné odborné podujatie:

 • Zhodnotenie výsledkov župných volieb 2017- Kto je víťaz a kto porazený?
 • Študentská vedecká konferencia

Centrum kompetencie pre výskum skla VILA Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku nasledovné odborné podujatie:

 • Aj chémia je zábava! alebo Ako fungujú chemické vzorce v praxi
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica