Týždeň slovenských knižníc

14.03.2013

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov
vyhlasujú pre rok 2013 

14. ročník celoslovenského podujatia 

 

Týždeň slovenských knižníc,

 

ktorý sa uskutoční v dňoch 18.  – 24. marca 2013 pod spoločným mottom:

 

"Knižnice pre všetkých"

 

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí

Univerzitná knižnica TnUAD v Trenčíne pre Vás 

v rámci Týždňa slovenských knižníc pripravila:

  • Odpustenie sankčných poplatkov za upomienky a stratené preukazy
  • Zápis nových čitateľov a obnovenie členstva bez poplatku
  • Rešeršujeme spolu – spracujeme spolu rešerš na Vašu tému zdarma (multimediálna študovňa UK TnUAD, info: miroslava.piscova@tnuni.sk)
  • Objednávky na rešerše zadané pri osobnej návšteve v knižnici v danom týždni budú spracované za cenu 4 € ( bežná cena je 6,50 €)
  • Skúšobný prístup do databáz:
    • Cambridge Journals Online - plné texty časopisov vydavateľstva Cambridge University Press
    • Nursing Education in Video – knižnica školiacich videoprogramov určených na vzdelávanie zdravotných sestier a ďalšie témy ako napr. anatómia, kardiológia, starostlivosť o rany...

Bližšie informácie o podujatiach nájdete na stránke www.kniznica.tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica