Týždeň slovenských knižníc

13.03.2018

Ako každý rok sa i tento rok zapojila Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakultná knižnica Fakulty priemyselných technológií v Púchove do akcie „Týždeň slovenských knižníc“, ktorú organizuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov. Týždeň slovenských knižníc sa v roku 2018 konal v termíne 5. - 11. marca 2018 pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Cieľom tejto akcie bolo pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejších aktivít a podujatí.

Týždeň slovenských knižníc začal v pondelok na našej univerzite informačným seminárom pre študentov zameraným na služby a možnosti, ktoré knižnica študentom poskytuje. Študenti dostali inštruktáž, ako vyhľadávať v on-line katalógu knižnice, možnosť v rámci akcie zaregistrovať sa, zapísať alebo obnoviť členstvo v univerzitnej knižnici zdarma, študenti končiacich ročníkov si mohli v multimediálnej študovni spolu s pracovníkom knižnice vypracovať rešerš na svoju tému zdarma a tiež objednávky na vypracovanie rešerše boli za zníženú cenu. Študenti tieto možnosti uvítali a využili. V knižnici bola zrealizovaná aj výstava nových kníh, kúpených s podporou Fondu na podporu umenia SR.

Univerzitná knižnica v spolupráci so spoločnosťou Albertina Icome Bratislava taktiež zorganizovala seminár, ktorý sa konal na Fakulte zdravotníctva. Seminár „Hľadať, nájsť a citovať“ prezentoval špecialista na elektronické informačné zdroje Mgr. Ladislav Svršek. Seminár bol zameraný na vyhľadávanie informácií z oblasti medicíny, zdravotníctva a ošetrovateľstva v databázach Proquest, Knovel, informácie o možnostiach vyhľadávania v elektronických databázach prostredníctvom rozhrania Summon alebo o práci s citačným manažérom RefWorks. Následne sa uskutočnila prezentácia p. Hanouska z firmy Publi.cz o možnostiach tvorby, vydávania a šírenia multimediálnych publikácií.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica