Týždeň slovenských knižníc 2017

21.03.2017

V rámci Týždňa slovenských knižníc Univerzitná knižnica TnUAD zorganizovala dňa 16. marca v spolupráci so spoločnosťou Albertina Icome Bratislava semináre, ktoré sa konali na Fakulte priemyselných technológií a v Univerzitnej knižnici v Trenčíne. Seminárom „Hľadať, nájsť a citovať“ účastníkov sprevádzal špecialista na elektronické informačné zdroje Ladislav Svršek. Obsah seminára bol zameraný na vyhľadávanie technických informácií a možností interaktívnej databázy. V univerzitnej knižnici seminár otvoril prorektor Peter Lipták, ktorý zdôraznil význam univerzitných knižníc vo vzdelávacom procese. Študenti a pedagógovia vďaka podujatiu získali informácie o možnostiach vyhľadávania v elektronických databázach, informácie o práci s citačným manažérom, taktiež o knižných databázach a mohli sa zdokonaliť v rešeršovaní. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica