Trenčín si TY

17.10.2017

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček

srdečne pozývajú na prezentáciu 

Trenčín v novom: Urbanizmus - Doprava - Centrum

dňa 25. októbra 2017 o 10:00 hod. 

na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 3., Trenčín, Aula budovy FSEV (CP105) 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica