Trenčín s modernou univerzitou

23.05.2018

       Dnes 23. mája 2018 sa konala diskusia na tému Trenčín moderné mesto, kde boli pozvaní zástupcovia významných inštitúcií a spoločností. Hostia sa vyjadrovali k aktuálnym témam týkajúcich sa mesta Trenčín a jeho budúcnosti, ako napríklad Mobilita budúcnosti, Rozvoj SMART technológií, Úloha Trenčianskej univerzity pri rozvoji mesta alebo Vízia dopravy.

      Medzi hlavnými hosťami bol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, ktorý ukázal univerzitu nielen ako vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ale ako inštitúciu ktorá má v meste nezastupiteľnú úlohu a prináša inovácie prostredníctvom študentských projektov alebo aplikovaného výskumu, život v podobe prilákania mladých ľudí zo Slovenska ale aj zahraničia, priestor pre športovú a kultúrnu realizáciu obyvateľov cez univerzitný hokejový tím Gladiators alebo tanečný súbor Družba. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti a zmluvného výskumu, investuje pomocou aktivít a projektov do mesta a jeho obyvateľov. Univerzita investovala do obnovenia Astronomickej pozorovateľne, poskytuje bezplatnú liečbu v špecializovanom centre HBO, bezplatné sieťové internetové pripojenie pre ďalších 14 subjektov v meste Trenčín atď. Preto má nesmierny sociálny, ekonomický a spoločenský prínos pre rozvoj mesta a regiónu, zvýšenie kvality života a životnej úrovne obyvateľov. Univerzita zviditeľňuje mesto aj pomocou výskumu, pretože je ako jediné na Slovensku vďaka univerzitnému centru FunGlass zapísané na exkluzívnej mape technologických centier. Posúdiť, či Trenčín už je moderným mestom je záležitosť jeho obyvateľov a návštevníkov, ale s istotou môžem konštatovať, že Trenčín má modernú univerzitu. Má univerzitu, ktorá dnes v aplikovanom výskume a technologickom rozvoji v oblasti progresívnych materiálov zameraných na gumu, textil, sklo, keramiku a silikáty „hrá“ európsku ligu a vďaka ktorej Trenčín v budúcnosti bude nosiť prívlastok nielen mesta módy, ale aj mesta skla. Chceme ukázať, že aj menšia univerzita vie byť v užších oblastiach výskumu úspešná," hovorí rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

       Univerzita má záujem zapojiť sa do projektov, ktoré by sa mohli v budúcnosti v meste Trenčín realizovať a chce podať pomocnú ruku napríklad v systéme zdieľaných bicyklov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica