Trenčiansku univerzitu navštívil prezident SR Andrej Kiska

25.04.2017

Dňa 25. apríla rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, privítal na pôde našej univerzity prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Na stretnutí s vedením univerzity boli predmetom diskusie aktuálne témy z oblasti vysokých škôl, vedy a výskumu. Prezident vyzdvihol úspech Trenčianskej univerzity s projektom FunGlass v rámci programu Horizont 2020, ale aj ďalšie aktivity v oblasti internacionalizácie vzdelávania.

Počas stretnutia so študentmi, prezident rozprával o svojej životnej, podnikateľskej a kariérnej ceste, ale vyjadril sa aj k aktuálnym otázkam v spoločnosti, ako zdravotníctvo alebo školstvo. Podľa slov Andreja Kisku je dôležité nebáť sa zmeny, nebáť sa pádu, treba zobrať život do vlastných rúk a vyjsť zo zaužívaných koľají. Priestor počas stretnutia dostali aj študenti, ktorí kládli otázky z rôznych oblastí. Prezident na záver poďakoval študentom za ich záujem o aktuálne dianie a nabádal ich, aby pôsobili na Slovensku, pretože sú tu potrební. Na konci stretnutia bol pán prezident „vyspovedaný“ aj v študentskom rádiu. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica