Trenčianska univerzita získala cenu za inováciu roka

14.10.2018

Ďalší vedecko-výskumný tím Trenčianskej univerzity zaznamenal úspech, tentokrát na Slovensku. Po minuloročnom medzinárodnom úspechu, keď univerzita získala projekt v oblasti excelentného výskumu v programe Horizont 2020, prichádza ocenenie trenčianskych vedcov aj u nás na Slovensku za transfer výskumu do praxe a inováciu roka 2018.

Centrum vedecko technických informácií SR vyhlásilo aj tento rok súťaž „Cena za transfer technológií na Slovensku 2018". Táto  súťaž hodnotí výsledky vedecko-výskumnej práce vedeckých tímov slovenských univerzít,  rezortných výskumných ústavov a SAV. Odborná porota udeľuje cenu v 3 kategóriách: inovácia, inovátor/inovátorka a pracovisko transferu technológií.

Toto významné domáce ocenenie tento rok získal tím vedcov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pod vedením dekanky Fakulty priemyselných technológií, prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD. Prof. Ondrušová spolu s kolegami, prof. Ing. Marianou Pajtášovou, PhD. a doktorandom  Ing. Ivanom Labajom, vytvorili  pre gumárenský priemysel špeciálnu elastomérnu zmes na báze prírodného kaučuku, v ktorej sú sadze nahradené alternatívnym plnivom z vedľajšieho produktu v energetike.

Ide o ekologické zhodnotenie vedľajšieho produktu z odsírovania spalín v energetike, ktoré slúžia namiesto sadzí. Výsledný produkt si zachováva optimálnu tvrdosť, avšak omnoho vyššiu odrazovú pružnosť a vykazuje zlepšenie mnohých vlastností, najmä nízky valivý odpor. Jeho ďalšou pridanou ekologickou hodnotou je, že do takejto zmesi už nie je potrebné aplikovať žiadne zmäkčovadlá a bonusom je aj ekonomický efekt, keďže použité alternatívne plnivo má nižšiu cenu. Nový ekologický materiál s vylepšenými vlastnosťami možno využiť na výrobu plných kolies pre transportné zariadenia, ale  najmä  na výrobu pneumatík.

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik sa teší z úspechov svojich kolegov, ktorých výsledky práce priniesli rešpekt a uznanie univerzite vo vedeckých kruhoch tak domácich ako aj medzinárodných. Dôkazom toho je aj zápis Trenčianskej univerzity do rebríčka KETs, ktorý zostavuje Európska únia. V rebríčku KETs, teda kľúčových technologických centier, je Trenčianska univerzita  jediným slovenským subjektom. „V Európe sme známi najmä vďaka projektu FUNGLASS a našim inováciám pre sklársky priemysel. O to viac ma teší, že sme získali aj toto domáce ocenenie v ďalšej oblasti materiálového výskumu. Naša univerzita sa  v posledných rokoch prioritne zameriava na vedu a výskum a transfer výsledkov aplikovaného výskumu a inovácií do priemyselnej praxe.“

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica