Trenčianska univerzita zatiaľ vyučuje kombinovane

06.10.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový akademický rok 2020/2021 v pondelok dňa 28. septembra 2020, tentokrát kvôli obmedzeniam a bezpečnosti bez Slávnostného otvorenia.

Naša univerzita je týždeň po návrate študentov na akademickú pôdu stále v zelenej zóne, aj keď sa nám doteraz potvrdili 2 pozitívne prípady, ktoré sme včas zachytili a izolovali. Jeden je už aj vyliečený. Situáciu však neberieme na ľahkú váhu a dôsledne ju sledujeme. Po zasadnutí krízového štábu univerzity rektor univerzity Jozef Habánik vydal ešte pred začiatkom akademického roka Preventívne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19, s ktorými sme oboznámili všetkých študentov a zamestnancov a sú zverejnené aj na webovej stránke univerzity. Pravidelne zabezpečujeme dezinfekciu priestorov, meriame teplotu pri vstupe do budov, zabezpečili sme stojany s bezdotykovou dezinfekciou a dezinfekčné prostriedky do kancelárií, nosenie rúška je samozrejme povinné. Univerzitu ani študentské domovy nechceme plošne zatvoriť najmä kvôli novým prvákom, aby ľahšie nabehli na vysokoškolský režim. V prieskume pre Študentskú radu Vysokých škôl sa 71 % študentov vyjadrilo, že pokiaľ to situácia umožňuje, preferujú prezenčnú formu štúdia. V prípade zvyšujúceho sa počtu pozitívnych prípadov, budeme riešiť najskôr konkrétne ročníky,  študijné programy či fakulty prechodom na online výučbu. Taktiež sa ako inštitúcia musíme riadiť nariadeniami ÚVZ SR, a preto sme pripravení v prípade potreby, prejsť celoplošne na dištančnú výučbu, ktorú sme zvládli aj v letnom semestri minulého AR a uvoľnenie študentských domovov. Pre istotu sme všetky laboratórne cvičenia presunuli na začiatok AR.

 

Zatiaľ je na univerzite uskutočňovaná kombinovaná výučba, vo vyšších ročníkoch 60% prezenčne a 40% online. Online prebiehajú najmä prednášky prevažne cez aplikáciu MS Teams a e-learning, študenti majú možnosť komunikovať elektronicky s vyučujúcimi a môžu tiež využívať vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom, dôležitým k písaniu seminárnych a záverečných prác. Taktiež výučba telesnej a športovej prípravy je  počas prvých dvoch týždňov zabezpečená online a aj výučba zahraničných študentov v anglickom a slovenskom jazyku prebieha online, z dôvodu znižovania rizika a tiež z toho dôvodu, že niektorí zahraniční študenti zostali vo svojej domovskej krajine. Väčšina praktických predmetov sa vyučuje prezenčne za dodržiavania bezpečnostných opatrení a aj výučba prvákov má v cca 80% prípadov prezenčnú formu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica