Trenčianska univerzita zaháji už 25 akademický rok!

17.09.2021

Nový akademický rok 2021/2022 sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne zaháji v pondelok 27. septembra 2021 o 10:00 hod. slávnostným odhalením pamätníka Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti osláv jeho 100. narodenia. Pamätník bude umiestnený v univerzitnom smart parku na Študentskej ulici.

S blížiacim sa otvorením školského roka rektor univerzity Jozef Habánik apeluje na študentov, osobitne študentov 1. ročníkov, ale aj zamestnancov, ktorí sa ešte nedali zaočkovať a zdravotný stav im to umožňuje, aby tak urobili. Pomôžu tak realizovať výučbu prezenčnou formou. Univerzita je v úzkom kontakte s rezortným očkovacím tímom a v prípade záujmu vie zabezpečiť jeho kapacity.

Prezenčné vzdelávanie sa bude riadiť Covid Automatom, protipandemickými opatreniami Ministerstva zdravotníctva SR a Opatrením rektora TnUAD v Trenčíne k zahájeniu akademického roka 2021/2022.

Naša univerzita v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu, výskum a  prostredie, ktoré má motivovať študentov. Je vhodné pre tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor a očakávajú uplatnenie hneď po jeho ukončení. Univerzita ponúka odbory, ktoré študentom neskôr umožnia vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Neustále rozvíjame spoluprácu s firmami a podnikmi, štúdium je prepojené s praxou, ktorá veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. Univerzita ponúka technické, ekonomické a zdravotnícke smery. Naši absolventi sú podľa prieskumov na trhu žiadaní a vzhľadom na vysokú koncentráciu strojárskeho, automobilového, ale aj sklárskeho priemyslu nachádzajú okamžité uplatnenie aj priamo v regióne.

Ako uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, univerzita úspešne ukončila štvrtú etapu rekonštrukcie univerzitného študentského domova, k vybudovanému parku s oddychovou zónou a kompletne novej fasáde pribudli zmodernizované kuchynky a sociálne zariadenia, všetky izby tiež disponujú novou podlahou a nábytkom. Vynovili sme tiež telocvičňu, rekonštrukciou prešli laboratóriá na Fakulte priemyselných technológií v rámci projektu CEDITEK II. Vznikla nová učebňa praktických zručností na Fakulte zdravotníctva a učebňa pre personalistov na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Neustále nám stúpa záujem zahraničných uchádzačov o štúdium na našej univerzite, v tomto roku sa bude na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vzdelávať 161 zahraničných študentov.

Počas celého akademického roka 2021/2022 bude prebiehať modernizácia priestorov na Fakulte špeciálnej techniky v rámci vybudovania Kreatívneho centra. V Centre s rozlohou takmer 850 m² vzniknú štyri remeselné dielne s moderným prístrojovým vybavením, priestory pre podporu kreatívnej tvorby ako front office, denná kaviareň, prednáškové priestory či oddychová zóna a coworkingové priestory. Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass tiež prejde kompletnou rekonštrukciou nielen priestorov, ale pribudnú tu špeciálne technológie a laboratórne zariadenia pre ich výskumný program. Tieto nové moderné technológie vytvoria podmienky na to, aby Centrum aj naďalej úspešne priťahovalo a importovalo talenty, ale súčasne i šírilo a exportovalo inovatívne myšlienky.

Teší nás aj čoraz väčší záujem o štúdium na našej univerzite. Do akademického roka 2021/2022 sa do prvých ročníkov prihlásilo 1806 uchádzačov, z toho takmer 18 % (319 uchádzačov) zo zahraničia čo svedčí o tom, že univerzita je integrálnou súčasťou Európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a že stúpa kredit univerzity v medzinárodnom kontexte. Na základe rozhodnutí o prijatí bolo zapísaných 817 študentov v dennej a externej forme štúdia. Zaznamenali sme nárast v porovnaní s uplynulým akademickým rokom 2020/2021, kde sa na štúdium prihlásilo 1759 uchádzačov a zapísalo sa 764 študentov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica