Trenčianska univerzita začína s výstavbou Kreatívneho centra

30.03.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa zapojila do výzvy Ministerstva kultúry s cieľom vybudovať a zmodernizovať infraštruktúru kreatívneho a kultúrneho sektora v Trenčianskom kraji.

Konkrétne ide o vznik kreatívnych dielní pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov, remeselníkov a v neposlednom rade študentov. „V stredu 30. marca 2022 sme odovzdali stavenisko pre projekt Kreatívne centrum stavebnej firme a oficiálne tak zahajujeme výstavbu centra“, oznámil rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. „Zámerom zriadenia Kreatívneho centra v podmienkach univerzity je násobiť potenciál pre špičkové štúdium, technológie, inovácie a vytvárať prostredie, ktoré motivuje študentov a absolventov k podnikateľským zručnostiam, rozvíja talent a tvorivosť,“ dodal rektor univerzity.

Nositeľom projektu je Fakulta špeciálnej techniky, ktorá disponuje vhodným priestorovým zázemím, prístrojovou technikou a laboratóriami. Priestory s rozlohou cca 850 m² budú obsahovať štyri remeselné dielne, priestory pre podporu kreatívnej tvorby ako front office, denná kaviareň a prednáškové priestory, tiež oddychovú zónu a coworkingové priestory. Projekt vytvorí priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu a profesionalizáciu zručností študentov. Navrhovaný program otvorených remeselných dielní však umožňuje dostupnosť Kreatívneho centra nielen pre študentov a výskumných pracovníkov univerzity, ale tiež pre širokú skupinu recipientov, akými sú podnikatelia, študenti stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji či jednotlivci.

Celková výška oprávnených výdavkov je plánovaná na 4,29 mil. EUR, pričom na samotné technológie v remeselných dielňach je vyčlenená suma 2,92 mil. EUR, na rekonštrukčné a stavebné úpravy 340 tis. EUR.  Spolufinancovanie univerzity tvorí čiastku 214 tis. EUR. Univerzita počíta s vytvorením 20-tich nových pracovných miest, príležitostí pre 130-tich jednotlivcov, ktorí budú môcť využívať všetky poskytované služby a podporou pre 25-tich podnikateľov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica