Trenčianska univerzita slávnostne otvorila špičkové vedecké Centrum FunGlass

24.05.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v stredu 24. mája 2023 slávnostne otvorila zrekonštruované priestory a predstavila inovované laboratóriá Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá, ktoré je známe pod akronymom FunGlass.

Centrum FunGlass je jedným z desiatich centier excelentnosti, ktoré vznikli v roku 2017 v rámci programu Horizont 2020. V súčasnosti patrí k stredoeurópskej špičke v oblasti výskumu skla a keramiky a postupne si buduje pozíciu medzinárodne uznávaného excelentného centra výskumu v celoeurópskom meradle. V prvej fáze tohto sedemročného projektu sa Centrum sústredilo na posilnenie svojich personálnych kapacít, v druhej na stavebné úpravy a dodávku špeciálnej technológie a laboratórnych zariadení. Pôvodné pracovisko sa rozrástlo na šesť výskumných a jedno administratívne oddelenie so štyridsiatkou výskumníkov, z ktorých približne polovica pochádza zo zahraničia.

Podľa slov rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika nová moderná infraštruktúra otvára priestor pre zvyšovanie kvality materiálového výskumu a súčasne vytvára možnosti k intenzívnejšiemu zapájaniu sa do významných medzinárodných projektov so zahraničnými akademickými i priemyselnými partnermi. Finančná stránka projektu bola zabezpečená z prostriedkov programu Horizont 2020 určených na pokrytie personálnych nákladov a tréningu pracovníkov vo výške 15mil. EUR. Pri dobudovaní infraštruktúry boli použité prostriedky z Ministerstva školstva vo výške 10 mil. EUR  z naviazanej výzvy Operačného programu Výskum a Inovácie.

Druhá etapa projektu bola venovaná rekonštrukcii priestorov a dodávke špeciálnych technológií a laboratórnych zariadení pre výskumný program. Zaobstarané boli takmer štyri desiatky zariadení, ktoré doplnili existujúce technické vybavenie. Ako uvádza Dušan Galusek, riaditeľ Centra FunGlass, novo inštalované zariadenia sú odrazovým mostíkom pre ďalší rozvoj centra. Cieľom do blízkej budúcnosti je naplno využiť potenciál investícií na zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti Centra, aby mohlo rozšíriť portfólio svojich výskumných aktivít. Ambíciou je poskytovať inovatívne služby a prispieť k transformácii základného výskumu na aplikovaný výskum.

Výber prístrojovej infraštruktúry zohľadňoval výskumnú špecializáciu jednotlivých oddelení a bol uskutočnený s odbornou podporou medzinárodného konzorcia partnerov projektu FunGlass. Za zmienku stojí napríklad testovacie zariadenie na povrchové úpravy skla, ktoré v sebe skrýva unikátnu technológiu, ktorá využíva plazmu ako podporné médium a môžu ho využiť napríklad vývojári autonómnych vozidiel, ktoré využívajú antireflexné sklá kvôli senzorom snímajúcim okolie cez vysoko priezračné sklo. Stereolitografická 3-D tlačiareň umožňuje pripravovať veľmi zložité štruktúry zo skla, keramiky a keramických kompozitných materiálov, ktoré je možné použiť napríklad ako kvalitnejšie a trvanlivejšie filtre pre čistenie odpadových vôd. Nové zariadenia na testovanie mechanických vlastností skla majú uplatnenie napríklad v oblasti výskumu pružnejších, citlivejších a zároveň odolnejších displejov pre smartfóny či iné elektronické zariadenia.

Centrum FunGlass očakáva, že najmodernejšie vybavenie a pracovné prostredie v zrekonštruovaných priestoroch pritiahne nových talentovaných výskumníkov a študentov s inovatívnymi myšlienkami a stane sa rovnocenným partnerom pre uznávané inštitúcie doma a v zahraničí. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica