Trenčianska univerzita sa snaží o rozširovanie praxe

13.04.2016

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa stretol s podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu Igorom Šulajom a riaditeľom expozitúry NKÚ Trenčín Pavlom Zigom. Bolo to ďalšie aktívne stretnutie vedenia univerzity za posledný týždeň, v rámci ktorého sa stretol aj s ruským veľvyslancom, a to so zámerom posilniť kooperáciu a spolupráce tak so zahraničím, ako aj s odbornou sférou.

Univerzita má záujem o inštitucionálnu spoluprácu s Najvyšším kontrolným úradom, ktorý je nezávislým orgánom v štátnej správe, kontrolujúcim hospodárenie s verejnými financiami a štátnym majetkom. Najzaujímavejšie prepojenie vidí rektor Jozef Habánik najmä v rámci Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorej môžu študenti študovať práve odbory zamerané na verejnú správu, regionálnu ekonomiku či regionálny rozvoj.

Podľa jeho slov je nevyhnutné spojiť s akademickým prostredím najkompetentnejších odborníkov, ktorí môžu univerzite pomôcť lepšie a kvalitnejšie vychovávať odborníkov vo verejnej správe.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica