Trenčianska univerzita posilňuje svoje pôsobenie na poli medzinárodnej excelentnej vedy

25.07.2019

V máji tohto roku bol časopis Zdravotnícke listy, ktorý vydáva Fakulta zdravotníctva, zaradený do svetovej odbornej databázy SCOPUS. Výber titulov do databázy sa uskutočňuje na základe prísneho kvalitatívneho hodnotenia. Náš prorektor pre vedu a výskum a zároveň riaditeľ Centra FunGlass prof. Dušan Galusek sa stal jediným editorom, pochádzajúcim zo strednej a východnej Európy, časopisu Journal of the European Ceramic Society. Jedná sa o časopis, ktorý uverejňuje články v oblasti prípravy keramických materiálov a skúmania vzťahov medzi ich vlastnosťami, zložením a mikroštruktúrou. V tejto oblasti sa momentálne jedná o najvýznamnejší časopis na svete s impakt faktorom 4.029 a citačným skóre 4.34. Rektor univerzity doc. Jozef Habánik pôsobí ako člen redakčnej rady v Journal of Competitiveness, ktorý je zaradený v citačnej databáze Web of Science s HI=13.    

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica