Trenčianska univerzita pomôže študentom z vojnou dotknutých oblastí

28.02.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravila pre svojich zahraničných študentov a zamestnancov z vojnou dotknutých oblastí adresnú pomoc s cieľom zvládnuť neľahkú situáciu, a to nielen v štúdiu a práci. Univerzita ako významná vzdelávacia a výskumná inštitúcia, ktorá ctí odkaz tolerancie, humanizmu a demokracie vyzýva k sociálnej a spoločenskej zodpovednosti, odsudzuje zneužívanie zásad medzinárodného práva a porušovanie základných ľudských práv.

Rektor univerzity Jozef Habánik dnes na stretnutí s ukrajinskými študentmi predstavil konkrétne kroky a formy materiálnej a poradenskej pomoci, ktorá okrem iného zahŕňa riešenie individuálnych študijných plánov, ubytovacie kapacity, dobrovoľnícku činnosť na hraničných prechodoch a sprostredkovanie brigád. Zároveň sme pripravení predĺžiť stáže a Erasmus pobyty študentov z ukrajinských univerzít, ktorí sa aktuálne vzdelávajú na našich fakultách.

Zahraničným študentom z vojnou dotknutých oblastí je univerzita pripravená vyplatiť mimoriadny príspevok z vlastného štipendijného fondu.

Ďalej univerzita zriadila kontaktný bod, psychologické poradenstvo a osobitnú mailovú adresu za účelom identifikovania aktuálnych potrieb zahraničných študentov.

Rektor univerzity Jozef Habánik súčasne apeluje na všetkých členov akademickej obce univerzity, aby rešpektovali morálne a etické princípy voči študentom a zamestnancom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

V aktuálnom akademickom roku 21/22 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne študuje 256 zahraničných študentov, z toho 106 je z vojnou dotknutých oblastí.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica