Trenčianska univerzita pokračuje v modernizovaní svojich priestorov

15.03.2022

Trenčianska univerzita v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom infraštruktúry. Ponúka kvalitné prostredie nielen na štúdium, ale aj relax v podobe oddychových zón a aktívneho športu. Úspešne ukončila rekonštrukciu univerzitného študentského domova. K vybudovanému parku s oddychovou zónou a kompletne novej fasáde pribudli zmodernizované kuchynky a sociálne zariadenia, všetky izby tiež disponujú novou podlahou a nábytkom. Teraz pokračuje v revitalizácií svojho univerzitného areálu v Záblatí v Trenčíne. Z prostriedkov Európskej únie investuje cez 491 tis. EUR do zelenej infraštruktúry, športovísk a vodozádržných opatrení. Výrazne sa tým zvýši kvalita a atraktívnosť prostredia pre študentov, zamestnancov univerzity aj obyvateľov Trenčína.

 

„Chceme, aby boli naši študenti inovatívni, preto im musíme pripravovať dostatočne motivačné prostredie na vzdelávanie, ale aj priestor na oddych a načerpanie nových síl,“ vyslovil Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

Univerzitný areál v ktorom sídli Fakulta špeciálnej techniky, zmodernizovaný Študentský domov a buduje sa Kreatívne centrum, tak získa významný rozvojový impulz s rešpektom k environmentálnym potrebám územia a biodiverzity. Na ploche viac ako  5600 m2 vznikne zelený kreatívny priestor, revitalizuje sa zeleň, odstránia sa staré environmentálne záťaže a nainštalujú sa prvky drobnej architektúry, športových a oddychových plôch.  

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica