Trenčianska univerzita otvára profesijne orientované programy

26.11.2019

Dňa 26. novembra 2019 sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil spoločný pracovný seminár so spoločnosťami, s ktorými bude univerzita realizovať novo akreditované profesijne orientované študijné programy. Konkrétne ide o Automobilové inžinierstvo na Fakulte špeciálnej techniky a Materiály a technológie pre automobilový priemysel na Fakulte priemyselných technológií. V profesijných bakalárskych programoch sa zavedenie výrazný podiel praxe do technického vysokoškolského štúdia.

Univerzita má záujem ponúkať nielen vzdelanie, ale aj úspešnú budúcnosť, preto budú študenti časť štúdia absolvovať priamo vo vybraných firmách. Štúdium bude trvať 4 roky, počas ktorých budú študenti dostávať aj podnikové štipendium.

Významní zamestnávatelia a spoločnosti slovenského priemyslu podpísali Memorandum o spolupráci s našou univerzitou, ktoré sa týka práve vyššie spomínaných študijných programov. Súčasťou stretnutia bola tiež prezentácia skúseností spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorú reprezentovala Veronika Tsachev.

            „Spoluprácou so spoločnosťami z nášho regiónu sme sa zaviazali k prenosu najnovších vedecko-technických poznatkov, ktoré študenti získajú na univerzite, do praxe a k spolupráci pri vývoji, návrhu, realizácii a zavedení nových výrobkov na trh. Na druhej strane, pre nás je prioritou zvyšovanie konkurencieschopnosti absolventov a zvyšovanie kvality výučby, prenášaním požiadaviek praxe do vyučovacieho procesu,“ uviedol rektor univerzity Jozef Habánik.





AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica