Trenčianska univerzita opäť v TOP 10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi!

20.06.2022

Spoločnosť Profesia už po pätnástykrát zostavila rebríček absolventov vysokých škôl. Zohľadňuje v ňom, koľko zamestnávateľov si na portáli Profesia.sk prehliadalo v roku 2021 životopisy absolventov. O absolventov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je stále veľký záujem a oproti minulému roku sme si polepšili až o tri priečky. 

Trenčín sa aj vďaka našej univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú atmosféru. V posledných rokoch prešla univerzita obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára motivačné prostredie a nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu a výskum. Študentom musíme ponúkať odbory, ktoré im neskôr umožnia vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. „Sme energická univerzita s moderným prístupom a širokou paletou študijných programov od materiálového inžinierstva, dizajnu a návrhárstva, strojárstva a automotive, ekonómie až po zdravotníctvo či spoločenské štúdia s úzkym prepojením na prax. Naši absolventi zastávajú významné pozície v strategických firmách nielen v trenčianskom regióne a sami registrujeme, že naši študenti sú aj priamo oslovovaní firmami, majú pracovné ponuky dokonca ešte pred štátnicami a o absolventov je veľký záujem,“ povedal rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Skóre medziročne narástlo pri všetkých odboroch, čo môže poukazovať na to, že zamestnávatelia majú čoraz väčší záujem nájsť si zamestnancov aj z radov absolventov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica