Trenčianska univerzita na INDUSTRY DAY 2017

15.12.2017

Dňa 6. decembra 2017 sa vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie konalo podujatie Industry day 2017, ktoré bolo organizované Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne tu zastupoval prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc., Ing. Štefan Pivko, PhD. a Ing. Ivan Kopecký, PhD.

Minister obrany SR Peter Gajdoš vo svojom príhovore hovoril o kľúčovej úlohe domáceho obranného priemyslu pri modernizácii Ozbrojených síl SR a o pripravovanom projekte zabezpečenia stoviek bojových obrnených vozidiel. Súčasťou prezentácie bolo predstavenie ťažkej bojovej techniky, dynamické ukážky vozidiel 4x4 a streľby.

Trenčiansku univerzitu na podujatí oslovilo s návrhom na spoluprácu viacero firiem a získali sme tiež predpoklad účasti na spoločných projektoch pri modernizácii technického vybavenia ozbrojených a silových zložiek i krízového manažmentu – špeciálnej techniky. V minulosti sa už naša  univerzita podieľala na podobných projektoch.  Budúca spolupráca je predpokladaná nielen v technickej oblasti, ale aj v oblasti krízového manažmentu a riadenia krízových situácii. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica