Trenčianska univerzita má za sebou ďalší úspešný rok

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bilancuje rok 2023, ktorý bol plný výziev, ale aj úspechov.

Trenčianska univerzita ponúka všetko čo vysokoškoláci potrebujú. Vzdeláva v študijných programoch od materiálového inžinierstva, dizajnu a návrhárstva, strojárstva a automotive, ekonómie až po zdravotníctvo či politológiu s úzkym prepojením na prax. Študenti majú k dispozícii vynovené moderné učebne, ale aj priestory na relax.

Do akademického roka 2023/2024 sa na štúdium prihlásilo do prvých ročníkov takmer 2000 uchádzačov, z toho 312 uchádzačov zo zahraničia. Na základe rozhodnutí o prijatí bolo do prvých ročníkov zapísaných 823 študentov v dennej a externej forme štúdia.

O absolventov univerzity je stále väčší záujem. V rebríčku uplatniteľnosti si Trenčianska univerzita tento rok polepšila a umiestnila sa na 5. mieste. Rebríček atraktivity absolventov vysokých škôl vzniká na základe prezretí životopisov absolventov firmami. Podľa rektora Jozefa Habánika je uplatnenie absolventov kľúčovým cieľom Trenčianskej univerzity a pozitívne hodnotenie zamestnávateľov je potešujúce, ale zároveň zaväzujúce pokračovať v tomto trende ďalej.

V máji univerzita slávnostne otvorila zrekonštruované priestory a predstavila inovované laboratóriá Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Centrum FunGlass je jedným z desiatich centier excelentnosti, ktoré vznikli v rámci programu Horizont 2020. V súčasnosti patrí k stredoeurópskej špičke v oblasti výskumu skla a keramiky a postupne si buduje pozíciu medzinárodne uznávaného excelentného centra výskumu v celoeurópskom meradle.

Od septembra tohto roka majú študenti k dispozícii zmodernizované učebne na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, laboratóriá Fakulty zdravotníctva a od decembra aj zrekonštruovanú telocvičňu. Taktiež naplno využívajú univerzitné e-biky a e-skútre. Ide o absolútnu novinku v podmienkach slovenských univerzít a vysokých škôl. Trenčianska univerzita, ktorá má takto všetky fakulty a pracoviská sieťované cez e-mobilitu, chce okrem podpory mobility študentov prispieť aj k ochrane životného prostredia.

Vláda SR v decembri schválila dotáciu vo výške 300 000 EUR na projektovú prípravu stredoškolsko-vysokoškolského kampusu EDUTECH. Ide o výraznú modernizáciu školského areálu, v ktorom sa nachádza Fakulta priemyselných technológií, Stredná škola, internát a ďalšie objekty školskej infraštruktúry. Projekt v memorande podporili významní zamestnávatelia, viaceré zahraničné školy a mesto Púchov. Trenčianska univerzita a Trenčiansky samosprávny kraj podpísali v januári 2023 zmluvu o združení finančných prostriedkov na jeho realizáciu. Kampus, ktorý prepája stredoškolské a vysokoškolské štúdium a má za cieľ pružne reagovať na trh práce, čaká aktuálne na vydanie územného rozhodnutia.

Univerzita pracuje aj na projekte nového internátu a knižnice, ktoré by sa mali vybudovať v areáli Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na Študentskej ulici, pretože sa tu nachádza najviac fakúlt a pracovísk univerzity.

Na január 2024 je naplánované otvorenie Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity, ktoré je vybavené novými prístrojmi a technológiami. Nainštalovaných je viac ako 100 zariadení v štyroch remeselných dielňach. Kreatívne centrum sa nachádza v univerzitnom areáli Fakulty špeciálnej techniky kde prešlo premenou aj celé okolie v rámci projektu Zelená revitalizácia univerzitného areálu. „Cieľom bolo zvýšiť kvalitu prostredia pre študentov a pracovníkov univerzity s rešpektom k environmentálnym potrebám územia a biodiverzity. V rámci investície 491 tis. EUR sme realizovali opatrenia pre zníženie hluku a prašnosti, opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody, vysádzali sa stromy a živé zelené ploty“, uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. Študenti tu majú k dispozícii aj herné a športové prvky, veľkoplošné multifunkčné ihrisko pre basketbal, streetball a volejbal, vonkajšie stoly na stolný tenis a veľké exteriérové workout ihrisko.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica