Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa pripravuje na získanie certifikátu ECTS Label

01.08.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v rámci politiky kvality pripravuje na získanie certifikátu ECTS Label do roku 2015. Tento prestížny certifikát udeľuje Európska komisia v Bruseli pre vysoké školy, ktoré spĺňajú prísne kritéria na realizáciu štúdia podľa zásad ECTS, čo znamená medzinárodný aspekt uznania získaného vzdelania a kompetencií absolventa.

Politika kvality Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  vychádza z požiadaviek normy ISO 9001 prepojenej so smernicami ESG. V systéme kvality univerzity bude implementovaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001 so zameraním na vzdelávanie, ktoré upresňuje Medzinárodná pracovná dohoda IWA 2.

Po implementácii politiky kvality na všetky súčasti bude systém manažérstva kvality Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne spĺňať všetky kritéria medzinárodne uznávanej univerzity s dosahovaním požadovaných výsledkov kvality vzdelávania, ekonomicky bude znižovať svoje náklady na správu, všetky pracovné činnosti budú podrobne zaznamenávané a univerzita sa na základe výsledkov všetkých činností a spätnej väzby bude neustále zlepšovať, a tým si udrží krok s aktuálnymi medzinárodnými trendmi v oblasti vzdelávania.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica