Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozvíja využitie plazmových aplikácií pre sklo a keramické technológie

07.01.2014

Vybudovanie siete a kooperačnej platformy partnerských inštitúcií zameraných na inovatívne sklo a keramické technológie, vytvorenie vzdelávacieho programu orientujúceho sa na aplikačné špecifiká sklo a keramických materiálov a plazmových technológií a organizovanie spoločných kooperačných podujatí je hlavným cieľom projektu „Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo a keramické technológie“. Projekt je riešený Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Realizovaná partnerská spolupráca sprostredkuje spoločný postup pri výchove odborníkov najmä na doktorandskom stupni štúdia a výmenu skúseností v predmetnej oblasti. Projekt umožní tiež transfer technológií medzi partnermi zabezpečujúcimi výstupy pre podnikateľský sektor s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti využívaním technológií s vysokou pridanou hodnotou a znižovaním energetickej náročnosti vo výrobách predstavujúcich záťaž pre životné prostredie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica