Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorí Technologické centrum

29.01.2013

V utorok 29. januára 2013 na konferencii „Vzdelávanie, Inovácie, Partnerstvo“  predstavil doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora projekt na revitalizáciu priestorov Ťažkých laboratórií TnUAD na Technologické centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Zákon o vysokých školách umožňuje verejným vysokým školám  zakladať špecializované výskumné a vývojové  pracoviská prepojené s hospodárskou a spoločenskou praxou a  zámerom univerzity  je vybudovať technologické centrum zamerané na využitie vedecko-výskumného potenciálu TnUAD pre rozvoj podnikania v  trenčianskom regióne. Súčasťou tohto projektu bude aj vzdelávaco-oddychová zóna pre študentov, doktorandov a postdoktorandov formou Študentského centra. Spojením týchto dvoch celkov vznikne špecializované pracovisko zamerané na výskum a  vývoj nových technológií, výrobkov a  služieb v úzkej spolupráci univerzity s podnikateľskou verejnosťou.

V Technologickom centre TnUAD získajú študenti a  absolventi podporu a  profesionálne poradenstvo pri zakladaní malých firiem, ale aj dostatok inkubačného času pre ich rozvoj a   možnosť prepojenia výskumných a podnikateľských aktivít do praxe. Týmto spôsobom budú môcť efektívne využívať svoj voľný čas a po ukončení štúdia pracovať a podnikať  nielen v trenčianskom regióne.

Ako uviedol doc. Habánik, otvorenie Technologického centra  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa predpokladá na september 2013.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica