TRANSFER 2013

21.03.2013

Medzinárodná vedecká konferencia

TRANSFER 2013

Termín: 16.-18.10.2013

Miesto: Trenčianske Teplice, hotel Flóra

Cieľ konferencie: Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov zo zahraničia na konštrukcie a inovácie v strojárstve, kovové a nekovové materiály a nástroje a technickú diagnostiku.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica