TnUAD zavádza Vnútorný systém kvality vysokej školy podľa medzinárodných noriem a smerníc

28.02.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zavádza Vnútorný systém kvality vysokej školy podľa medzinárodných noriem a smerníc ESG. Súčasťou vnútorného systému kvality sú všetky zložky vzdelávacieho systému, to znamená  vysokoškolskí pedagógovia, výskumníci, študenti, absolventi a okolie vysokej školy. Výsledkom zavedenia tohto systému je zvýšenie kvality a racionalizácie vzdelávania na TnUAD.

Zákon o vysokých školách a  základné podmienky Komplexnej akreditácie vysokej školy (2008 - 2013) vyžadujú, aby vysoké školy mali zavedený vnútorný systém kvality, ktorý zabezpečuje rozvíjanie významu kvality a jej zabezpečovania pri činnostiach vysokej školy a fakulty. Súčasťou požadovaného vnútorného systému kvality vysokej školy sú aj Európske normy a smernice na interné a externé zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica