TnUAD v Trenčíne na výstave Region Tour Expo

21.05.2013

V dňoch 17. až 19. mája 2013 sa uskutočnil 2. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov Slovenskej a Českej republiky REGION TOUR EXPO a 1. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy TORTY & svet pečenia. Partnermi výstavy boli Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v  spolupráci s  Trenčianskym samosprávnym krajom, Občianskym združením TREUM – Trenčín Európske mesto a  Hvezdárňou Partizánske sa zúčastnila tohto podujatia  ako spoluvystavovateľ v stánku TSK s názvom Kraj pohody.

Rektor doc. Habánik vo svojom príhovore, v rámci otváracieho ceremoniálu výstavy, uviedol, že Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má ambíciu stať sa silnou, kvalitnou a konkurencieschopnou univerzitou, ktorá sa chce významnou mierou podieľať na sociálno-ekonomickom rozvoji regiónu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica