Svetový deň boja proti rakovine prsníka (12. - 16. 10. 2021)

V súčasnej uponáhľanej dobe si ani neuvedomujeme, že z mesiaca október už ubehlo niekoľko dní a v krajinách po celom svete si ho každoročne pripomíname ako mesiac povedomia o rakovine prsníka. Na Slovensku sa každý rok diagnostikuje takmer 3000 nových prípadov rakoviny prsníka. Toto ochorenie je najčastejšie zo všetkých onkologických ochorení žien, na ktoré sa aj najčastejšie zo všetkých onkologických ochorení zomiera.


Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vníma 15. október ako výzvu na príspevok ku zvyšovaniu povedomia o prevencii karcinómu prsníka. Preto sa pripája k aktivitám ostatných univerzít, odborných spoločností a pacientskych organizácií na Slovensku a pozýva Vás na nasledovné aktivity:


• 12. 10. – 13. 10. 2021 rozdávanie ružových stužiek na pôde Trenčianskej univerzity, ktoré sú medzinárodným symbolom boja proti rakovine prsníka,


• 14. 10. 2021 o 17:00 hod. v aule TnUAD prednáška zameraná na dôležitosť skríningu ako prevencie karcinómu prsníka, spojená s prezentáciou modelov pre výučbu samo-vyšetrovania prsníkov a prevenciu onkologických ochorení, po prednáške bude o 18:00 hod. nasledovať slávnostné osvetlenie hlavného vchodu budovy Fakulty zdravotníctva ružovou farbou, ktorá je symbolom svetového dňa boja proti karcinómu prsníka,


• 14. 10. - 16. 10. 2021 prezentácia videoprojekcií z úspešne realizovaného projektu: „Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast“ vo vstupnej hale Fakulty zdravotníctva a rektorátu Trenčianskej univerzity.

Pevne veríme a dúfame, že ružové slávnostné osvetlenie bude nielen formálnym symbolom Svetového dňa boja proti karcinómu prsníka, ale aj impulzom pre osvetlenie sŕdc všetkých ľudí dobrej vôle spolupatričnosťou, podporou, porozumením a ochotou pomáhať.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica