Súťaž študentských prác s týždenníkom TREND

06.11.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s týždenníkom TREND vyhlasuje súťaž študentských prác „Failure Stories - Kde sa stala chyba?“.

Zviditeľnite seba, svoje štúdium a svoju Alma mater tým, že popíšete príbeh zlyhania zo slovenského podnikateľského prostredia s analýzou príčin zlyhania projektu alebo biznisu. Môžete použiť časť vášho semestrálneho projektu, bakalárskej alebo diplomovej práce.

Vyhrajte finančnú odmenu až 1500 € a tablet od Lenova. Viac na http://www.etrend.sk/failurestories.html

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica