Súťaž študentskej vedecko-odbornej činnosti na Fakulte zdravotníctva

15.05.2014

V stredu 14. mája 2014 sa na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnila súťaž študentskej vedecko-odbornej činnosti. Práce 20 študentov boli prezentované pred súťažnými komisiami v troch sekciách: Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Po zhodnotení odovzdaných prác a po ich prezentácii boli súťažnými komisiami stanovené v jednotlivých sekciách a ich kategóriách nasledovní víťazi:

 

Ošetrovateľstvo

PERĎOCHOVÁ Martina: Vplyv kolostómie na aktivity denného života

SOKOL Rastislav: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s divertikulózou  hrubého čreva

 

Fyzioterapia

Kategória A (končiace ročníky):

NEUPAUEROVÁ Nikola: Liečebná telesná výchova u detí s chybným držaním tela

Kategória B (nekončiace ročníky):

TOMÁŠOVÁ Michaela, KRAJŇAKOVÁ Michaela: Faktory ovplyvňujúce kvalitu kardiovaskulárneho systému a sledovanie ich vplyvu na zdatnosť obehového systému stanovenú pomocou Ruffierovej skúšky

 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

BEBJAKOVÁ Zdenka: Laboratórna diagnostika infekčnej mononukleózy

ČAVOJSKÁ Miroslava: Laboratórna diagnostika pri terapii novými antikoagulanciami

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica